Odzież robocza i ochronna – obowiązek pracodawcy

Zatrudniając nowego pracownika, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia mu odpowiedniej odzieży roboczej, a także ochronnej. Warto wiedzieć, że terminy te oznaczają różne rodzaje ubrań. Odzież robocza służy do pracy, w której pracownik może się pobrudzić substancjami, które nie są niebezpieczne dla jego zdrowia, zaś w zestawie odzieży ochronnej znajdują się takie ubrania i dodatki (np. rękawice, gogle), które mają chronić pracownika przed niebezpiecznymi substancjami bądź innymi groźnymi dla zdrowia sytuacjami, które mają miejsce w pracy (np. podczas spawania). Polskie Normy nie wskazują konkretnych zawodów, które wymagałyby odzieży roboczej. Wszystko zależy od tego, czy w trakcie pracy własne ubranie pracownika jest narażone na zabrudzenia, bądź od norm technologicznych, sanitarnych lub związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jakie panują w zakładzie.

Przepisy wskazują jednak, że pracownik może używać własnych ubrań i butów roboczych, choć w takim wypadku pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu za zniszczenia, jakie pojawią się ze względu na pracę. Dlatego też wielu pracodawców, nawet w małych zakładach (szczególnie produkcyjnych), zaopatruje się w odzież BHP, która jest zgodna z wewnętrznymi wymogami firmy, a także przepisami ogólnymi. Warto również pamiętać o tym, że pracownik może odmówić wykonywania obowiązków, jeśli nie zostanie zaopatrzony w odzież roboczą, a tym bardziej ochronną. Pracodawca nie może też obciążać pracownika kosztami zakupu takiego zestawu ubrań.