Zatrudnianie pracowników

Jedną z możliwości, jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników, jest zaproponowanie umowy zlecenie. W tekście powiemy sobie na temat tego, co bezsprzecznie warto wiedzieć na temat umów zlecenie. Można powiedzieć, że informacje, które pojawią się w tekście, są istotne dla pracowników, jak i pracodawców.

Podstawowe informacje

Przede wszystkim należy mieć świadomość tego, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Osoba, która zajmuje się wykonywaniem zlecenia, musi mieć świadomość, że zakres praw dotyczy tylko i wyłącznie tego, co znajduje się w umowie. Jest to związane, z tym że do umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy. Tak więc w razie konfliktów jakiekolwiek powoływanie się na Kodeks Pracy jest po prostu skazane na niepowodzenie.

Interesy pracownika

Dobrze jeszcze powiedzieć na temat interesów pracownika. Otóż umowa zlecenie w żaden sposób nie chroni interesów pracownika. Tak więc pracownik nie ma określonych terminów wypowiedzenia, wynagrodzenia chorobowego, czy urlopów wypoczynkowych. Krótko mówiąc — nie ma wszystkiego, co zawiera umowa o pracę.

Stosunek pracy

Na koniec jeszcze dwa słowa dotyczące stosunku pracy. Otóż nie może dojść do sytuacji, w której dojdzie do stosunku pracy. W przypadku umowy zlecenie stosunek pracy jest po prostu niedopuszczalny. Gdyby były jakieś wątpliwości co do tego, kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, oto cechy charakterystyczne — stałe miejsce i godziny pracy, bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy oraz wykonywanie pracy w podporządkowaniu (chodzi o podporządkowanie organizacyjne i służbowe).