Zatrudnianie pracowników, a szkolenia BHP

Z pewnością niejedna osoba jest zdania, że zatrudnianie pracowników niesie za sobą konieczność przeprowadzenia szkolenia BHP. Prawda na ten temat prezentuje się jednak w inny sposób i o tym sobie m.in. powiemy.

Zatrudnianie pracowników, a szkolenia BHP

Można powiedzieć, że pracodawca ma obowiązek przeszkolić nowo zatrudnionego pracownika, ale jest jeden wyjątek od tej zasady. Tym wyjątkiem jest sytuacja, w której zmieniamy pracę, ale nie zmieniamy stanowiska pracy. Niemniej niewymagane oczywiście nie oznacza tego samego, co zakazane.
Dobrze też dodać, żeby nie było żadnych nieporozumień — jeżeli wracamy do jakiegoś zawodu, a przerwa była poprzedzona pracą w innej roli, wtedy szkolenie BHP jest jak najbardziej wymagane.

Czas szkoleń i koszt z nimi związany

Koniecznie trzeba jeszcze nawiązać do tego, co można powiedzieć na temat czasu szkoleń oraz kosztów z nimi związanych. Mówiąc wprost — szkolenia BHP zawsze powinny odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

Dopuszczenie do pracy mimo braku szkolenia

Na koniec czas odnieść się do tego, co, jeżeli mimo braku szkolenia pracownik został dopuszczony. Można powiedzieć, że taka sytuacja może dużo kosztować zarówno pracodawcę, jak i pracownika. W końcu może się np. zdarzyć tak, że pracownik podczas pracy będzie miał wypadek. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w kodeksie pracy. Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane — jeśli pracodawca lub pracownik ma jakiekolwiek wątpliwości z nimi związane, zapoznanie się z przepisami jest po prostu obowiązkiem.