Do czego uprawnia kategoria prawa jazdy a2?

Do czego uprawnia kategoria prawa jazdy a2?

1 czerwca 2022 Wyłączono przez Karol

A2 to dość młoda kategoria w polskim prawie. Pozwala ona młodym kierowcom na poruszanie się dość mocnymi motocyklami po drogach. Kiedy stara kategoria A podzielona została na kilka mniejszych, dla wielu osób odnalezienie się w nowych przepisach sprawia trudności. Tymczasem wystarczy zapoznać się z przepisami prawa, a głównie z ustawą o kierujących pojazdami. Zachęcamy do zapoznania się z naszym krótkim opracowaniem, dotyczącym nowej kategorii prawa jazdy.

Do czego uprawnia kategoria A2 prawa jazdy?

Zgodnie z zapisami powyżej wymienionej ustawy, osoby posiadająca prawo jazdy kategorii A2 posiada uprawnienie do kierowania:

  • motocyklem o mocy, która nie przekracza 35 kW i stosunku mocy do masy własnej, który nie przekracza 0,2 kW/kg – istotne jest, że nie może on powstać na skutek wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy, która przekraczałaby dwukrotność mocy motocykla,
  • motocyklem trójkołowym, którego moc nie przekracza 15 kW,
  • motorowerami – pojazdami określanymi dla kategorii AM prawa jazdy.

W skrócie ujmując sprawę, motocykl, który ma spełniać wymogi, nie może mieć więcej niż 47,59 KM. Istotny jest jeszcze jeden warunek, który został zapisany w ustawie. Stosunek mocy do masy może wynosić maksymalnie 0,27 KM na jeden kilogram wagi motocykla.

Od ilu lat można uzyskać prawo jazdy kategorii A2?

Zgodnie z prawem, do egzaminu na prawo jazdy kategorii A2 może przystąpić osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia. Warto wiedzieć o tym, że na kurs prawa jazdy można zapisać się już trzy miesiące wcześniej. Taka kategoria może dawać wiele korzyści. Zdecydowanie skraca ona drogę młodym kierowcom do świata motocykli. Kierowca, który nie posiada innych uprawnień, do egzaminu na prawo jazdy kategorii A musi czekać do dwudziestego czwartego roku życia. Z prawem jazdy kategoria A2 wystarczy poczekać dwa lata. Młody człowiek może więc rozpocząć swoją przygodę z prawdziwymi, ciężkimi motycklami, już w wieku dwudziestu lat. Bywa, że niektórym w zupełności wystarcza uzyskanie kategorii A2 i wcale nie próbują swoich sił na kolejnych egzaminach, w celu zdobycia kolejnych uprawnień.