Umowa o dzieło

Zatrudnianie pracowników może mieć miejsce na podstawie umów cywilnoprawnych, a te umowy to umowa o dzieło oraz umowa zlecenie. W tekście powiemy sobie na temat informacji, które są związane z umową o dzieło.

Podstawowe informacje na temat umowy o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa, która dotyczy jednorazowego wykonania jakiegoś dzieła, co sugeruje nazwa. Umowa ta może być także nazwana umową rezultatu. Zawarcie umowy o dzieło może nastąpić ustnie lub też pisemnie. Jeżeli chodzi o elementy umowy o dzieło, należy odnieść się do następujących kwestii:

– strony między, którymi zawierana jest umowa
– co jest przedmiotem umowy
– charakter dzieła (uściślony sposób)
– czas, w jakim zostanie wykonane dzieło
– rozliczenie z użytych materiałów
– wynagrodzenie
– reguły na jakich możliwa jest reklamacja
– kwestia praw autorskie (oczywiście to nie dotyczy każdej umowy o dzieło)

Jeżeli czegokolwiek brakuje, koniecznie to wyjaśnijmy, co raczej powinno być dla wszystkich oczywiste.

Umowy cywilnoprawne i BHP

Co można powiedzieć na temat umów cywilnoprawnych z perspektywy BHP? Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy osobom fizycznym, które nie mają stosunku pracy. Koniecznie trzeba też dodać, że przepisy nie są dokładne w tej kwestii. Tak więc warto, aby wszystko zostało szczegółowo wyjaśnione z pracodawcą. Naturalnie nie ma też co ukrywać, że trzeba uważać na pracodawców. Zdarzają się osoby, które wbrew prawu mogą nie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków.